Bloc de treball de l'assignatura de Valencià de 2n de BATdimecres, 14 de març del 2012

CoherènciaIniciem la tercera avaluació amb la mirada ja al final de curs. Encara queden conceptes per treballar i  moltes coses- segur- per repassar. És el problema de les llengües, sembla que no acabem mai els temaris!

Però anem per feina.
De què parlem quan parlem de coherència?
 Segons el DGLC    "coherència [del ll. cohaerentia, íd.]
                f 1 Connexió i absència de contradicció entre les parts d'un argument, d'una doctrina, d'una obra, etc., considerats com una totalitat.
                2 Actuació d'acord amb el pensament.
                3 ESTAD Grau de plausibilitat entre uns fets observats i una teoria que pretén d'explicar-los.
                4 FÍS Cohesió.
                5 LING Propietat del text que el fa interpretable i que es basa en una articulació estructurada de la informació.
    6 ÒPT Propietat dels fenòmens ondulatoris òptics que consisteix en la constància al llarg del temps de la diferència de fase entre els components monocromàtics d'un grup d'ones, la qual cosa té per conseqüència la producció d'interferències."

Per nosaltres  un text és coherent si adopta una estructura comprensible i no cau en contradiccions. I , a més, també està d'acord amb la realitat externa que reflecteix.

A més del treball plantejat a classe, podeu ampliar la pràctica amb les activitats autocorrectives proposades als Itineraris d'aprenentatge. Us propose la 10 i l'11, i que comenteu el resultat a sota.dilluns, 12 de març del 2012

KONY 2012Per un altra bona causa, tots hem de conèixer el que està passant i parar-lo!

dissabte, 10 de març del 2012

sobre l'examen

Mentre arriba la nota de l'examen, podeu fer una mirada al text de Fuster “Límits de l’adolescència” .
Si hi cliqueu accedireu al model corregit de PAU, i tot i que no té res a veure amb el vostre examen, sí podeu comparar, com a mínim, el resum que heu fet vosaltres.
Per recordar-vos el que vam parlar l'altre dia sobre els criteris de qualificació de PAU, us els pose ací perquè els tingueu clars:

"Expressió i reflexió crítica
En els apartats de Comprensió del text (1ª part, tema, resum...) i d’Expressió i reflexió crítica, les respostes es valoraran més positivament si responen amb precisió la pregunta, expressen amb claredat i ordre les idees i els conceptes, es presenten ben estructurades (paràgrafs, signes de puntuació, connectors discursius) i demostren un bon domini de la normativa gramatical i de l’expressió lèxica.
Si la redacció presenta errors gramaticals i d’expressió, es descomptaran 0’05 punts
per error. Les faltes repetides no es comptaran (p.e.:  del home/del home  o Castello/Castello, 1 falta; però,  del hort/del home  o  Castello/qüestio, 2 faltes). El descompte es farà per preguntes. Si en una pregunta el descompte per errors supera la puntuació de la pregunta, la puntuació serà 0."

Sí, ja sé que és preocupant., però encara sou a temps de millorar la vostra ortografia. Com que és una feina personal, ningú tret de vosaltres la pot fer.  Recordeu que podeu anar als enllaços que teniu al costat, o bé  cliqueu ací o al gripau, on podeu trobar més informació i fins i tot programari en valencià.

dijous, 8 de març del 2012

8 de març.

Ja sé que és una mica "cruel" i que no us vindrà massa de gust, però... què hi farem? som al temps que som i toca comentar textos. Aquest és el que llegírem ahir, de Carme Miquel. AU, bona feina!

Ser dona

Ser dona, a març de 2006, és formar part de la meitat de la humanitat que ha aconseguit superar la desigualtat de drets i d'opcions a la que ens havia sotmés durant segles un poder patriarcal, un món masculí dominador. Però també és viure encara la invisibilitat darrere d'una burka, darrere de moltes burkes físiques i mentals. És viure encara el sotmetiment i la vexació.
Ser dona, a març de 2006, és compromís amb el canvi de situacions i de mentalitats i és treballar per un món millor. És transmetre valors de pau i viure la tendresa. Però, malauradament, també és haver-se adaptat a uns estereotips de poder masculí i estar compartint els valors del poder subjugador.
Ser dona és sofrir una violència específica per voler ser lliure en una societat en canvi, que a molts homes desorienta i rebel·la perquè qüestiona la primacia masculina i el seu paper dominador. És ser víctima del crim de gènere, del qui mata perquè creu que ha perdut la seua possessió.
Ser dona és haver recorregut un llarg camí cap a la igualtat i la llibertat, un llarg camí de creixement personal i de transformació. És haver guanyat unes fites i poder transmetre el goig d'haver-ho aconseguit. I és, alhora, trobar-se a l'inici d'un camí que encara es preveu difícil, és solidaritzar-se amb les companyes agredides, és sofrir al costat de les maltractades, de les ignorades, de les amagades, de les alienades, de les vençudes. Ser dona a març de 2006, és viure un món de llums i d'ombres, de somriures i de plors.
Ser dona, és saber que juntament amb els homes, podem exercir una acció coeducadora que potencie una manera de viure que prime l'estima, la col.laboració i la resolució pacífica dels conflictes per damunt de l'odi, la competitivitat i la violència. Ser dona, és aconseguir que homes i dones mirem el món d'una altra manera"