Bloc de treball de l'assignatura de Valencià de 2n de BATdijous, 4 de novembre de 2010

Més relacions lèxiques

Termes relacionats amb la semàntica (Extret de semàntica lingüística:)

Hiperonimia: És la relació que es dóna entre una paraula (hiperònim) el significat del qual, més general, està totalment inclòs en els significats d'altres paraules més específiques (hipònims): "arbre" és un hiperònim de "sauce, om,...", perquè el significat d'aquests últims inclou tots els trets de "arbre".
Hiponimia: És la relació inversa a la hiperonimia, en la qual el significat d'una paraula més específica (l'hipònim) conté tots els trets de significat del terme més general (hiperònim); així, "om" i "sauce" són hipònims de "arbre" perquè en el seu significat inclouen els trets d'aquest últim, que és el seu hiperònim.
Cohiponimia: És la relació que s'estableix entre hipònims d'un mateix hiperònim, de manera que "sauce" i "om" són cohipónimos, doncs ambdós tenen un mateix hiperònim, "arbre".
Monosemia: Són paraules monosèmiques les que tenen un únic significat o accepció.
Polisèmia: Una sola paraula té diversos significats, adquirits per ampliació o restricció del seu significat original, de manera que tots ells estan emparentats semànticament.
Homonímia:Pertany al mateix tipus de relació que la polisèmia; diversos significats associats a una sola forma, però aquesta no s'origina per la divergència de significats sinó per la confluència de formes entre diverses paraules que eren diferents en origen, de manera que els seus diferents significats no guarden relació entre si.     Existeixen dos tipus d'homonímia:
 • Homofonia, o homonímia parcial: Les paraules tenen la mateixa pronunciació, però o bé no tenen la mateixa grafia o bé no pertanyen a la mateixa categoria sintàctica. Exemple: Baya (fruit) / vagi (verb anar), bast (tosc) / vast (gran), mat (herba) / mat(verb matar).
 • Homografia,o homonímia absoluta, en la qual no hi ha cap diferència en la forma i a més les paraules pertanyen a la mateixa categoria sintàctica. Exemple: carpa (peix)/ carpa (coberta).
Paronímia: És la relació existent entre dos termes semblants, encara que no idèntics, en la forma, i de significats diferents. Exemple: Absorbir/absoldre, reixa/règia.
Sinonímia: És la relació entre dos termes de significats similars i intercanviables en el discurs per pertànyer a la mateixa categoria sintàctica: ej: ampli/extens, pelo/cabell, estimar/apreciar.
Antonimia: És la relació que mantenen dues paraules els significats de les quals s'oposen, bé per incompatibilitat (viu/mort), bé amb una gradació que possibilita l'existència de termes intermedis (fred/calent/temperat), bé en una rela relació de reciprocitat (donar/rebre).
Criptolexemia: Els criptolexemas són significants el significat dels quals ignora el parlant i que, especialment en l'àmbit literari, desperten un plaer estètic en ell.  (Com  a curiositat)
 Completar informació: Els camps semànticsFeu, a més aquesta activitat. Us servirà tant per les PAU com per les proves de la junta.

6 comentaris:

 1. Hola! me he mirat els exercicis, he fet uns cuants dels que no tenia ni idea i mes endavant faré atres, el que ma servit d'ajuda ha sigut el diccionari català-valencia-balear, i les preguntes per a la pau ja me les he descarregades. Salutacions Laura

  ResponElimina
 2. Hola ana =)
  He terminat aquests exercicis de la universitat que havia començat a classe. Alguns els he tingut que remirar, pero no va tan mal.

  ResponElimina
 3. Anna, he intentat torna a entrar en els exercicis i no em deixa posa que es un vincle trencat! :O

  ResponElimina
 4. anna he fet alguns dels exercicis planetjats de grmatica de segon de bachiller...gracies

  ResponElimina
 5. Ana, només hi ha un exercici?. Jo tinc el mateix problema que Laura(enllaços trencats).

  ResponElimina