Bloc de treball de l'assignatura de Valencià de 2n de BAT



dissabte, 5 d’octubre de 2013

Coses a avaluar 1

Tot i que ja esta compartit  a través del correu, us deixe ací l'enllaç del document, per si algú no pot accedir-hi: Criteris d'avaluació


A més, i per tal d'organitzar els continguts  que treballarem aquestes primeres setmanes, us deixe també el  criteris d'avaluació  marcats en tema 1 del llibre de text.


Conéixer la definició de text i les seues característiques
Relacionar les disciplines lingüístiques amb la definició corresponent
Distingir els codis no verbals en qualsevol procés comunicatiu
Identificar els elements de la comunicació i relacionar-los amb les funcions lingüístiques
Explicar el context d’una situació comunicativa
Identificar els trets propis del text oral i de l’escrit
Analitzar els elements diferenciadors de situacions de comunicació oral i escrita
Identificar problemes d’adequació, coherència, cohesió i correcció
Aplicar els consells per a l’elaboració del comentari
Reconéixer els elements diferenciadors de les varietats lingüístiques
Determinar els elements que condicionen el registre d’una situació comunicativa
Comprendre afirmacions i textos sobre els conceptes tractats
Aplicar la normativa de l’ús de la coma en un text
Aplicar la normativa dels punts suspensius
Esmenar els errors pel que fa als mots invariables acabats en -s
Utilitzar correctament el verb haver-hi
Esmenar els errors pel que fa als relatius combinats amb preposició i aplicar-hi la normativa
Explicar l’adaptació d’un manlleu


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada